Bestuursrechter bevoegd in AVG-zaken, schadevergoeding moet wel goed onderbouwd worden.

In een drietal uitspraken waarin ik als rechtsbijstandverlener optrad, heeft de Raad van State baanbrekende uitspraken gedaan.

De bestuursrechter mag vaker oordelen over een verzoek om schadevergoeding. Veel overheden vonden dat burgers een dure civielrechtelijke procedure moeten volgen; de Raad van State beslist anders. Dat is een mooie overwinning voor de burger!

In meer juridische zin is bewerkstelligd dat titel 8.4 van de Awb met de uitspraken van de Raad van State compleet is herschreven. Een resultaat waar een bestuursrechtjurist trots op mag zijn.

Schadevergoeding

De eisen omtrent een verzoek om schadevergoeding onder de AVG, worden door de Raad van State - in mijn optiek - (veel) te streng getoetst. Ik heb bepleit dat het aan de verwerkingsverantwoordelijke is om te onderbouwen dat de gegevens rechtmatig zijn verwerkt. Lukt dat niet, is een schadevergoeding onvermijdelijk. Over de hoogte valt te discussiëren.

De Raad van State denkt daar anders over. Een schadevergoeding is in haar visie uitsluitend aan de orde, als er concrete gegevens ter onderbouwing van de schade worden geleverd. In de praktijk zal een medisch of psychologisch rapport een goed stuk ter onderbouwing zijn, dunkt me. Dat is nu juist niet de bedoeling van de AVG, als je het mij vraagt. Helaas denkt de Raad van State daar anders over.

Toekomst

Ik verwacht dat deze uitspraken over een jaar of vijf achterhaald zijn, gelet op dan ontwikkelde rechtspraak van de Europese rechter. Burgers moeten door de AVG effectief worden geholpen bij onrechtmatige gegevensverwerking. De burger wordt met deze uitspraak nu in feite 'aan het werk' gezet - hij moet immers allerlei documenten opsturen om zijn schade te onderbouwen - terwijl de verwerkingsverantwoordelijke, in dit geval de overheid, aan het werk moet worden gezet: onderbouw maar dat de gegevens rechtmatig zijn verwerkt.

De Raad van State heeft op het punt van de schadevergoeding onder de AVG, het accent gelegd bij de burger. Een gemiste kans. Althans, dat zullen de juristen vinden met een kritische houding op de Staat. Zij die juist een grotere rol zien voor de Staat zullen de uitspraak lezen als overwinning: een schadevergoeding onder AVG, neem je (psychologische) rapporten mee!

Maak nu een afspraak met mr. Nick Voorbach.

Onze contactgegevens

Post: Postbus 7222, 2701 AE Zoetermeer
Kantoor: Röntgenlaan 5 te Zoetermeer
Email: info@verwijderingsverzoek.com
Kantooruren: 9:00 uur – 20:00 uur

Direct hulp aanvragen

E-mails worden doorgaans binnen 24 uur beantwoord!

Copyright © 2018-2024 Verwijderingsverzoek.com | Alle rechten voorbehouden. | Alentejo Webdesign

arrow-rightpencil-square linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram