Informatie en persoonlijke gegevens verwijderen van Facebook: dat doe je zo

Er is een pagina over u aangemaakt op Facebook. Of u staat op een pagina op Facebook, maar wilt dat niet. U hebt aan de beheerder van de Facebook-pagina gevraagd om verwijdering. Dat is niet gelukt. Wat moet u doen?

Facebook is verwerkingsverantwoordelijke

Op basis van Europese rechtspraak moet Facebook worden aangemerkt als ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dat betekent dat u naast de beheerder van een Facebook-pagina ook Facebook als zodanig kunt aanspreken en kunt vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Wat moet ik doen om mijn persoonlijke gegevens van Facebook te verwijderen?

Op de AVG/GDPR-pagina van Facebook vindt u meer informatie. Helaas is het niet zo dat u op een knop drukt en de gegevens zijn verwijderd. Facebook zal een afweging maken op basis van artikel 17 van de AVG/GDPR. In dit artikel is het ‘recht op vergetelheid’ vastgelegd. In dit blog leest u meer over artikel 17 van de AVG.

Het komt er – heel kort – op neer dat Facebook een sterk verhaal moet hebben, als Facebook vindt dat haar belangen zwaarder wegen dan uw belangen. Zeker als uw veiligheid in gevaar is, als u heel veel last hebt van de pagina’s of als er bijzondere gegevens van u worden verwerkt, weegt uw belang in de regel zwaarder.

Er staan foto’s van mij op Facebook en deze wil ik verwijderen

Foto’s zijn bijzondere – ook wel ‘gevoelige’ – gegevens. De belangenafweging is hier nog strenger voor Facebook dan bij ‘normale’ gegevens (uw naam bijvoorbeeld). Voor gevoelige gegevens heeft te gelden dat deze Facebook deze in principe niet mag verwerken. Dus als er ergens een foto van u op Facebook opduikt, dan moet Facebook deze foto verwijderen.

Uitgebreid onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar Facebook

In 2017 heeft de Nederlandse privacy-toezichthouder, uitgebreid onderzoek gedaan naar Facebook. Dat onderzoek is hier gepubliceerd. De bevindingen van het onderzoek komen neer op het volgende:

- Facebook houdt zich onvoldoende aan de privacywetgeving;

- De constructie van wie de verwekingsverantwoordelijke is voor Facebook, is ondoorzichtig;

- De Nederlandse consument wordt onvoldoende bescherm vanuit privacy-oogpunt;

- Facebook gaat niet goed om met de bijzondere persoonsgegevens;

Ondanks het uitgebreide onderzoek naar Facebook, vindt verwijderingsverzoek.com dat Facebook slecht bereikbaar is. Er zijn geen duidelijke contactgegevens. Op vragen van verwijderingsverzoek.com aan Facebook waarom zij zo slecht bereikbaar is, wordt niet of ontwijkend gereageerd. Een procedure bij de rechter lijkt in veel gevallen onvermijdelijk.

Conclusie: persoonsgegevens verwijderen van facebook

Er is een sterke juridische basis voor het verwijderen van (bijzondere) persoonsgegevens op Facebook. Helaas gaat het verwijderen van persoonlijke informatie op Facebook niet eenvoudig. Er is uitgebreid onderzoek gedaan door de AP en Facebook lijkt zich daar niet veel van aan te trekken. Laat u niet afschrikken door Facebook door de werkwijze van Facebook. Het recht staat aan uw kant.

Neem vrijblijvend contact op
Wilt u advies of juridische begeleiding bij uw verwijderingsverzoek tegen Facebook? Neem vrijblijvend contact op met mr. Nick Voorbach om uw zaak te bespreken. De ervaring leeft dat het helaas niet gemakkelijk gaat om persoonlijke gegevens van Facebook te verwijderen. Maar met de juiste juridische expertise kunnen er stappen worden ondernomen tegen Facebook.

Maak nu een afspraak met mr. Nick Voorbach.

Onze contactgegevens

Post: Postbus 7222, 2701 AE Zoetermeer
Kantoor: Röntgenlaan 5 te Zoetermeer
Email: info@verwijderingsverzoek.com
Kantooruren: 9:00 uur – 20:00 uur

Direct hulp aanvragen

E-mails worden doorgaans binnen 24 uur beantwoord!

Copyright © 2018-2024 Verwijderingsverzoek.com | Alle rechten voorbehouden. | Alentejo Webdesign

arrow-rightpencil-square linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram