Reviews

Onze cliënten willen om begrijpelijke redenen van het internet af. U zult begrijpen dat onze cliënten daarom niet men naam en toenaam informatie kunnen delen. Laat staan dat zij een ‘persoonlijke review’ kunnen achterlaten. Wél kunnen wij (zeer) algemeen een aantal zaken bespreken. Dan kunt u goed beoordelen hoe wij u wellicht kunnen helpen.

Het VNG-Forum

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft voor ambtenaren een forum opgericht, het ‘VNG-Forum’. Dit is een online, besloten, internetforum waarop ambtenaren van gemeenten discussiëren. Veel gemeenten publiceren op dit forum vertrouwelijke informatie, onder meer persoonsgegevens en zelfs kopieën van legitimatiebewijzen. Wij hebben inzage in dit forum afgedwongen bij de rechter. De rechter heeft onze cliënt in het gelijk gesteld. De VNG is een grote club, alle Nederlandse gemeenten zijn er lid van. De VNG beschikt over vele tientallen miljoenen euro’s in kas en heeft een heel leger aan juristen en advocaten in dienst. Maar uiteindelijk zal ook de VNG zich aan de wet moeten houden.

Onze cliënt was zeer tevreden met het behaalde resultaat. Hij heeft ook in een aantal dossiers schadevergoeding ontvangen.

Een grote gemeente

Een cliënt van ons werkt als bestuurder bij een grote gemeente. Zij zou iets gedaan hebben. De resultaten achtervolgde haar best wel lang. Google weigerde deze informatie te verwijderen. We besloten naar de rechter te stappen. Google heeft nog vóór de zitting besloten alle informatie te verwijderen. Een mooi resultaat voor deze cliënt, die nu eindelijk verder kan.

Je eigen ongewenste Facebook-pagina

Stel er wordt een Facebook-pagina over u gemaakt. Maar u hebt daar geen toestemming voor gegeven. Wat doet u dan? Waar moet u zijn? Ook in een zodanig geval staan wij u graag juridisch bij. We hebben bijvoorbeeld iemand geholpen die ten onrechte wordt aangemerkt als ‘fraudeur’ op Facebook.

Uw privacy is onze zorg

Hebt u een privacy gerelateerd probleem? Leg uw zaak vrijblijvend aan ons voor. Wij staan u graag bij, tegen een eerlijk en passend tarief.

mr. N.G.A. (Nick) Voorbach

Maak nu een afspraak met mr. Nick Voorbach.

Onze contactgegevens

Post: Postbus 7222, 2701 AE Zoetermeer
Kantoor: Röntgenlaan 5 te Zoetermeer
Email: info@verwijderingsverzoek.com
Kantooruren: 9:00 uur – 20:00 uur

Direct hulp aanvragen

E-mails worden doorgaans binnen 24 uur beantwoord!

Copyright © 2018-2024 Verwijderingsverzoek.com | Alle rechten voorbehouden. | Alentejo Webdesign

arrow-rightpencil-square linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram