Zoekresultaten verwijderen Google

Google zoekresultaten verwijderen

De eerste stap in het proces is dat u een verwijderingsverzoek indient bij Google. Dat kan via dit formulier. U moet goed opletten. De reden waarom u een verwijderingsverzoek indient moet u nauwkeurig formuleren. Het kan zijn dat Google dit later in de procedure – bijvoorbeeld als u naar de rechter gaat – tegen u gebruikt.

Bepaalde omstandigheden zijn wél relevant bij een vergeetverzoek, en andere omstandigheden juist weer niet. Verwijderingsverzoek.com heeft een digitale tool ontwikkeld waarmee u eenvoudig kunt bepalen welke omstandigheden relevant zijn bij uw zaak. U kunt onder meer denken aan:

- Of de zoekresultaten gevoelige – ook wel ‘bijzondere’ – persoonsgegevens bevatten (denk aan een strafrechtelijke veroordeling)

- Of u weleens vrijwillig in de media bent verschenen en geldt als een ‘publiek persoon’ (let op: u bent niet ‘zomaar’ een publiek persoon persoon)

- Of de gegevens juist zijn, niet bovenmatig en of u toestemming hebt verleend de gegevens te publiceren.

Maximaal een maand wachten

Als u uw vergeetverzoek hebt ingediend, krijgt u in principe binnen een maand antwoord. Dat staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG), ook wel bekend als de ‘GDPR’. Google mag deze termijn één keer verlengen met vier weken. Zodra u het antwoord hebt, zijn er twee mogelijkheden: Google willigt uw vergeetverzoek in of wijst uw vergeetverzoek af.

Een verzoekschrift procedure bij de rechter of een bemiddelingsprocedure bij de AP

Nadat u een beslissing hebt ontvangen op uw verzoek om uw zoekresultaten te verwijderen uit Google, zijn er twee opties: u kunt naar de rechter stappen (een ‘verzoekschriftprocedure’) of u stapt naar de Autoriteit Persoonsgegevens (een ‘bemiddelingsprocedure’). U moet goed nadenken over de voor- en nadelen van een dergelijke procedure. Een procedure bij de rechter geeft vaak meer zekerheid. Maar een procedure bij de AP is eenvoudiger en minder kostbaar.

Om u een indruk te geven van hoe de AP omgaat met verwijderingsverzoeken, kunt u dit rapport bestuderen. Als u meer wilt weten over hoe de rechter omgaat met vergeetrechtzaken, kunt u dit blog lezen, dat verwijderingsverzoek.com eerder publiceerde.

Conclusie: hoe moet u uw persoonlijke Google zoekresultaten verwijderen

De eerste stap is een verwijderingsverzoek bij Google. Bij een afwijzing kunt u naar de rechter of de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het is heel belangrijk dat u uw verwijderingsverzoek nauwkeurig formuleert. Bepaalde omstandigheden zijn wel relevant bij de beoordeling van uw zaak, andere omstandigheden juist weer niet.

Verwijderingsverzoek staat u graag juridisch bij. Wij kunnen uw verwijderingsverzoek indienen bij Google of voor u naar de rechter gaan. Ook voeren wij bemiddelingsprocedures bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Tot slot: in dit blog gebruiken we de term ‘vergeetverzoek’ en ‘verwijderingsverzoek’ door elkaar. Deze termen zijn synoniem aan elkaar. De juiste juridische term is het recht op ‘vergetelheid’.

Maak nu een afspraak met mr. Nick Voorbach.

Onze contactgegevens

Post: Postbus 7222, 2701 AE Zoetermeer
Kantoor: Röntgenlaan 5 te Zoetermeer
Telefoon: 079 203 3000
Bij spoed: 06 43 84 0335
Email: info@verwijderingsverzoek.com
Kantooruren: 9:00 uur – 20:00 uur

Direct hulp aanvragen
Copyright © 2018-2020 Verwijderingsverzoek.com | Alle rechten voorbehouden. | Alentejo Webdesign
arrow-rightpencil-square
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram