Privacywet krachtig middel tegen tech-giganten

ZOETERMEER – Tech-giganten als Facebook kunnen op basis van privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) gedwongen worden om ongewenste gegevens te verwijderen. Dat blijkt uit een uitspraak van rechtbank Rotterdam. Voor het eerst heeft Facebook gegevens over een persoon moeten verwijderen op basis van de AVG na een procedure van jurist mr. Nick Voorbach van Verwijderingsverzoek.com.

Een gebruiker van Facebook bestempelde een cliënt van Verwijderingsverzoek.com in diverse berichten – onterecht- als oplichter. Op diverse verzoeken de berichten te verwijderen werd niet gereageerd. De cliënt is door de valse beschuldigingen dusdanig in zijn zakelijke belangen geschaad dat hij zich genoodzaakt voelde een rechtszaak tegen Facebook te beginnen. De Rotterdamse rechtbank verordonneerde dat de gewraakte berichten moesten worden verwijderd. Dat is inmiddels gebeurd.

Individu versus tech-gigant
Jurist Voorbach: ,,Dit is niet alleen een prachtig voorbeeld van een individu dat niet machteloos staat tegenover een van de machtigste bedrijven in de wereld, dit is ook een prachtig voorbeeld dat privacy boven vrijheid van meningsuiting gaat als objectief vastgesteld wordt dat die meningsuiting feitenvrije laster is. Kortom, dit is een overwinning van een ieder die te goeder trouw handelt.’’

De rechtbank in Rotterdam oordeelde dat de cliënt van jurist Voorbach niets van doen heeft met oplichting en dat Facebook op basis van artikel 17 van privacywet AVG gezien kan worden als gegevensverwerker. Omdat Facebook volgens de rechtbank aangemerkt moet worden als platform en niet als zoekmachine, zoals de advocaten van Facebook beweerden, moeten niet alleen links naar de informatie, maar alle berichten die persoonsgegevens van de cliënt van Voorbach bevatten worden verwijderd.

Niet alleen Facebook
Maar volgens Voorbach geldt de uitspraak niet alleen in dit enkele geval, of slechts voor Facebook. ,,Deze uitspraak betekent dat alle grote techbedrijven als Facebook, maar ook Instagram, Whatsapp, Telegram, Snapchat, Omegle of Tiktok een grote verantwoordelijkheid hebben bij het beschermen van de privacy en de goede eer van hun gebruikers of door hun gebruikers genoemde personen.

Over Verwijderingsverzoek.com
Al sinds 2014 heeft oprichter mr. Nick Voorbach van Verwijderingsverzoek.com zich bekwaamd in het vergeet- en verwijderingsrecht. Verwijderingsverzoek.com procedeert met succes tegen tech-reuzen als Google en Facebook, maar ook tegen Nederlandse overheden of daaraan gelieerde organisaties. Die bedrijven en instanties werden in enkele tientallen zaken, met als belangrijk wapen de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ofwel de AVG, door Verwijderingsverzoek.com voor de rechter gedwongen de privacy van cliënten te respecteren.

Informatie voor de pers:
Voor vragen en interviewverzoeken kunt u contact opnemen met mr. N.G.A. (Nick) Voorbach.


					

Informatie en persoonlijke gegevens verwijderen van Facebook: dat doe je zo

Er is een pagina over u aangemaakt op Facebook. Of u staat op een pagina op Facebook, maar wilt dat niet. U hebt aan de beheerder van de Facebook-pagina gevraagd om verwijdering. Dat is niet gelukt. Wat moet u doen?

Facebook is verwerkingsverantwoordelijke

Op basis van Europese rechtspraak moet Facebook worden aangemerkt als ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dat betekent dat u naast de beheerder van een Facebook-pagina ook Facebook als zodanig kunt aanspreken en kunt vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Wat moet ik doen om mijn persoonlijke gegevens van Facebook te verwijderen?

Op de AVG/GDPR-pagina van Facebook vindt u meer informatie. Helaas is het niet zo dat u op een knop drukt en de gegevens zijn verwijderd. Facebook zal een afweging maken op basis van artikel 17 van de AVG/GDPR. In dit artikel is het ‘recht op vergetelheid’ vastgelegd. In dit blog leest u meer over artikel 17 van de AVG.

Het komt er – heel kort – op neer dat Facebook een sterk verhaal moet hebben, als Facebook vindt dat haar belangen zwaarder wegen dan uw belangen. Zeker als uw veiligheid in gevaar is, als u heel veel last hebt van de pagina’s of als er bijzondere gegevens van u worden verwerkt, weegt uw belang in de regel zwaarder.

Er staan foto’s van mij op Facebook en deze wil ik verwijderen

Foto’s zijn bijzondere – ook wel ‘gevoelige’ – gegevens. De belangenafweging is hier nog strenger voor Facebook dan bij ‘normale’ gegevens (uw naam bijvoorbeeld). Voor gevoelige gegevens heeft te gelden dat deze Facebook deze in principe niet mag verwerken. Dus als er ergens een foto van u op Facebook opduikt, dan moet Facebook deze foto verwijderen.

Uitgebreid onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar Facebook

In 2017 heeft de Nederlandse privacy-toezichthouder, uitgebreid onderzoek gedaan naar Facebook. Dat onderzoek is hier gepubliceerd. De bevindingen van het onderzoek komen neer op het volgende:

- Facebook houdt zich onvoldoende aan de privacywetgeving;

- De constructie van wie de verwekingsverantwoordelijke is voor Facebook, is ondoorzichtig;

- De Nederlandse consument wordt onvoldoende bescherm vanuit privacy-oogpunt;

- Facebook gaat niet goed om met de bijzondere persoonsgegevens;

Ondanks het uitgebreide onderzoek naar Facebook, vindt verwijderingsverzoek.com dat Facebook slecht bereikbaar is. Er zijn geen duidelijke contactgegevens. Op vragen van verwijderingsverzoek.com aan Facebook waarom zij zo slecht bereikbaar is, wordt niet of ontwijkend gereageerd. Een procedure bij de rechter lijkt in veel gevallen onvermijdelijk.

Conclusie: persoonsgegevens verwijderen van facebook

Er is een sterke juridische basis voor het verwijderen van (bijzondere) persoonsgegevens op Facebook. Helaas gaat het verwijderen van persoonlijke informatie op Facebook niet eenvoudig. Er is uitgebreid onderzoek gedaan door de AP en Facebook lijkt zich daar niet veel van aan te trekken. Laat u niet afschrikken door Facebook door de werkwijze van Facebook. Het recht staat aan uw kant.

Neem vrijblijvend contact op
Wilt u advies of juridische begeleiding bij uw verwijderingsverzoek tegen Facebook? Neem vrijblijvend contact op met mr. Nick Voorbach om uw zaak te bespreken. De ervaring leeft dat het helaas niet gemakkelijk gaat om persoonlijke gegevens van Facebook te verwijderen. Maar met de juiste juridische expertise kunnen er stappen worden ondernomen tegen Facebook.