Ontgooglen van zoekresultaten: wat moet u doen

Eerst een opfriscursus. Het recht op verwijdering van Google zoekresultaten is een specialisme van ons.  Het is helaas niet zo dat u op een magische ‘Ontgoogle’ knop drukt en dat al uw negatieve zoekresultaten weg zijn. Het kan soms binnen een maand over zijn, maar soms moet u ook naar de rechter. De vraag is nu: hoe bewaakt u uw privacy?

Ontgooglen: persoonlijke gegevens verwijderen van internet

De GDPR (de Engelse term voor de AVG) geeft u het recht op vergetelheid (zie artikel 17). Daarin staat:

De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is (…):

Als u op juridische gronden Ontgoogeld wilt worden, dan begint u dus met het indienen van een vergetelverzoek (of: vergeetverzoek) bij Google. Verwijs daarin naar de uitspraken van het Europese Hof (ECLI:EU:C:2014:317, NJ 2014/385) en de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2017:316):

Hoe gaat u te werk bij het Ontgooglen?

Hoewel er geen sprake is van een ‘klassieke’ belangenafweging, is het natuurlijk wel ergens úw verhaal tegen het verhaal (of: belang) van Google. U moet dus een sterk verhaal hebben. Maar wat is een sterk verhaal? Bepaalde argumenten vindt de rechter wel overtuigend, andere juist niet. Voorbeelden van overtuigende argumenten:

- De Google zoekresultaten zijn aantoonbaar onjuist;
- De Google zoekresultaten zijn niet meer van belang en in feite achterhaald;
- De Google zoekresultaten zijn voor u (levens)bedreigend;
- De Google zoekresultaten verwijzen naar ‘bijzondere’ of ‘gevoelige’ gegevens.

Voorbeelden van argumenten die Google in juridische procedures vaak gebruikt:

- De informatie is van belang voor het publiek en voorwerp van een actueel debat;
- De verzoeker is een publiek persoon en daarom is de informatie relevant voor het publiek;
- De informatie is juist, evenwichtig en gebalanceerd.

U ziet: er zijn meer argumenten vóór verwijdering te bedenken dan tegen. Daarom doet u er verstandig aan om zelf goed in kaart te brengen waarom u wenst dat de Google zoekresultaten verwijderd moeten worden. Brengt deze omstandigheden onder de aandacht bij Google.

En wat moet u doen als Google weigert om aan uw verwijderingsverzoek te voldoen? Dan kunt u naar de rechter stappen of de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ongeveer de helft van de vergeetrechtzaken wordt toegewezen door de rechter. De andere helft wordt ten voordele van de zoekmachine (in de praktijk altijd: Google) beslist.

Als de rechtbank uw verzoek afwijst, kunt u in hoger beroep. Dat hoeft niet via een advocaat. Dat is fijn voor u, omdat dit aanzienlijk in de kosten scheelt, terwijl de kwaliteit van rechtsbijstand bij een advocaat niet noodzakelijk adequater behoeft te zijn. Sterker nog, veel advocaten zijn niet goed gespecialiseerd in het recht op vergetelheid.

Conclusie: zoekresultaat Google verwijderen

Op basis van art. 17 van de AVG/GDPR hebt u recht op ‘vergetelheid’. Google en andere zoekmachines zijn – in beginsel – verplicht om uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Verwijderingsverzoek staat u graag juridisch bij. Wij kunnen uw verwijderingsverzoek indienen bij Google of voor u naar de rechter gaan. Ook voeren wij bemiddelingsprocedures bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Maak nu een afspraak met mr. Nick Voorbach.

Onze contactgegevens

Post: Postbus 7222, 2701 AE Zoetermeer
Kantoor: Röntgenlaan 5 te Zoetermeer
Telefoon: 079 203 3000
Bij spoed: 06 43 84 0335
Email: info@verwijderingsverzoek.com
Kantooruren: 9:00 uur – 20:00 uur

Direct hulp aanvragen
Copyright © 2018-2020 Verwijderingsverzoek.com | Alle rechten voorbehouden. | Alentejo Webdesign
arrow-rightpencil-square
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram