Verwerken van persoonsgegevens (onrechtmatig)

Openbare persoonsgegevens in de Staatscourant zijn door een advocatenkantoor verwerkt in een acquisitiebrief. Geen gerechtvaardigde grondslag voor verwerking

(art. 8 Wbp). Toekenning immateriële schadevergoeding ad € 100,00.

De Rb. Noord-Nederland heeft op 3 mei 2017, een interessante uitspraak gedaan. De uitspraak is van commentaar voorzien door mr. dr. ir. B.H.M. Custers & mr. N.G.A. Voorbach, van verwijderingsverzoek.com. U kunt het commentaar lezen in het vakblad Computerrecht 2017, aflvering 4 (themanummer AVG) of online:

Indien u het commentaar per e-mail wenst te ontvangen, neemt u dan contact op met verwijderingsverzoek.com.

 

 

Maak nu een afspraak met mr. Nick Voorbach.

Onze contactgegevens

Post: Postbus 7222, 2701 AE Zoetermeer
Kantoor: Röntgenlaan 5 te Zoetermeer
Email: info@verwijderingsverzoek.com
Kantooruren: 9:00 uur – 20:00 uur

Direct hulp aanvragen

E-mails worden doorgaans binnen 24 uur beantwoord!

Copyright © 2018-2024 Verwijderingsverzoek.com | Alle rechten voorbehouden. | Alentejo Webdesign

arrow-rightpencil-square linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram